ให้เช่าพื้นที่ฝากข้อมูล

ปัญหาการส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานใหญ่ๆ เช่น นักข่าวต้องการส่งไฟล์วิดีโอข่าวขนาดใหญ่ให้กับสำนักข่าว ดีเจต้องการอัพข้อมูลไฟล์รายการให้กับสมาชิกทั่วประเทศได้ดาวน์โหลดต่อ ปัญหานี้แก้ได้ด้วยบริการพื้นที่เก็บข้อมูล หรือถังข้อมูล หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกกัน โดยวิธีการ FTP ผ่านโปรแกรม Filezilla สะดวก พื้นที่ใหญ่ตามต้องการ

1 GB.  ราคา 1000 บาท/ปี
3 GB.  ราคา 1500 บาท/ปี
5 GB.  ราคา 1700 บาท/ปี

ให้เช่าถังข่าว ถังข้อมูล รับส่งข้อมูล ฝากไฟล์ขนาดใหญ่