บทความ

กระท่อมโดนบล็อคเพจ

หลังจากที่ประเทศไทยได้ปลดล็อคพืชกระท่อมให้เป็นพืชที่ถูกกฏหมาย ธุรกิจกระท่อมก็ทำเงินอย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรและผู้ที่เห็นช่องทางในการลงทุน