เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองพัทลุง

เมื่อทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ บางหน่วยงานก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่จะต่อยอดพัฒนาเว็บไซต์ได้

@admin

กุมภาพันธ์ 29, 2024