ทำเว็บไซต์ของตำรวจ

ได้รับงานเว็บไซต์ของตำรวจซึ่งเขามีธีมและคู่มือมาให้เรียบร้อย เรามีหน้าที่เพียงแค่จัดทำให้สำเร็จเป็นเว็บไซต์ขึ้นมา หลังจากไปลองเปิดคู่มือของการจัดทำแล้วทำตามทีละข้อ ผลก็คือเว็บทำงานไม่ได้ สาเหตุหาแน่ชัด

@admin

กุมภาพันธ์ 1, 2024