เว็บสมาคมโรงสีและชาวนาภาคใต้

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก พร้อมอัพเดทสถานการณ์วงการข้าวตลอดทุกวัน

ลิงค์เว็บไซต์ https://southernricemiller.com/