เว็บรับตรวจเครน ปจ.

ตรวจ ปจ. – บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจรับรองความปลอดเครื่องจักรอย่างครบวงจร บริการตรวจรับรองความปลอดภัย ปั้นจั่น เครน ( ปจ.1 ปจ.2 ) ลิฟต์ รอกสาวมือ รอกไฟฟ้า อุปกรณ์ช่วยยก รถกระเช้า รถแบคโฮ เครื่องจักรกลในงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด ตรวจและรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจรับรองปั่นจันและเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ลิงค์เว็บไซต์ https://porjorcrane.com

ตรวจ ปจ. ตรวจเครน