ทำเว็บไซต์หาเสียงของนักการเมือง ราคาถูก

เข้าสู่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งในหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ นายก อบจ. ไปจนถึง สจ. และหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นระดับ อบต. แน่นอนว่าสื่อทางโซเชี่ยลเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการทำเว็บไซต์จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของนักการเมืองแต่ละท่านหรือแต่ละพรรคด้วยการจัดหมวดหมู่ในการแสดงผลและการค้นหาได้ง่ายกว่าในเฟสบุ็ค

สิ่งที่ท่านจะได้รับในเว็บไซต์ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับสำหรับโปรโมชั่นนี้

– ชื่อโดเมน .com ตามชื่อที่ท่านต้องการ
– Host พื้นที่ 5 GB
– เว็บแบบแสดงผลหน้าเดียว เป็นภาพสไลด์ ข้อมูลประวัติ นโยบาย ข้อมูลการติดต่อ

ตัวอย่างเว็บไซต์หาเสียง

รับทำเว็บไซต์นักการเมือง สำหรับหาเสียงเลือกตั้งในทุกระดับ
https://nonthiwat.com